Modun PLC SIEMENS EM231-AI4-RTD

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Modun EM 231 mở rộng 4 ngõ vào RTD (6ES7 231-7PC22-0XA0) Modun EM 231 mở rộng 4 ngõ vào RTD (6ES7 231-7PC22-0XA0) cho các dòng PLC Siemens S7-200 CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226

Từ khóa:

Mô tả

Modun EM 231 mở rộng 4 ngõ vào RTD (6ES7 231-7PC22-0XA0) Modun EM 231 mở rộng 4 ngõ vào RTD (6ES7 231-7PC22-0XA0) cho các dòng PLC Siemens S7-200 CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226

Ngoài ra Dientucongnghiep.com còn cung cấp một số modun PLC Siemens S7-200 khác:
Modun EM 221 mở rộng 8 ngõ vào VDC (6ES7 221-1BF22-0XA8)
Modun EM 221 mở rộng 16 ngõ vào VDC (6ES7 221-1BH22-0XA8)

Modun EM 222 mở rộng 8 ngõ ra VDC (6ES7 222-1BF22-0XA8)
Modun EM 222 mở rộng 8 ngõ ra relay (6ES7 2221HF220XA8)
Modun EM 223 mở rộng 4 ngõ vào / 4 ngõ ra transitor (6ES7 2231BF220XA8)
Modun EM 223 mở rộng 4 ngõ vào / 4 ngõ ra relay (6ES7 2231HF220XA8)
Modun EM 223 mở rộng 8 ngõ vào / 8 ngõ ra transitor (6ES7 2231BH220XA8)
Modun EM 223 mở rộng 8 ngõ vào / 8 ngõ ra relay (6ES7 2231PH220XA8)
Modun EM 223 CN mở rộng 16 ngõ vào / 16 ngõ ra transitor (6ES7 2231BL220XA8)
Modun EM 223 CN mở rộng 16 ngõ vào / 16 ngõ ra relay (6ES7 2231PL220XA8)
Modun EM 223 CN mở rộng 32 ngõ vào / 32 ngõ ra transitor (6ES7 2231BM220XA8)
Modun EM 223 CN mở rộng 32 ngõ vào / 32 ngõ ra relay (6ES7 2231PM220XA8)
Modun EM 231 CN mở rộng 4 ngõ vào analoge (6ES7 2310HC220XA8)
Modun EM 231 CN mở rộng 2 ngõ vào analoge RTD (6ES7 2317PB220XA8)
Modun EM 231 CN mở rộng 4 ngõ vào analoge (6ES7 2317PD220XA8)
Modun EM 231 CN mở rộng 2 ngõ ra analoge (6ES7 2320HB220XA8)
Modun EM 235 CN mở rộng 4 ngõ vào / 2 ngõ ra analoge (6ES7 2350KD220XA8)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Modun PLC SIEMENS EM231-AI4-RTD”